logo suurem

Tugisüsteemi infoleht

Sotsiaalministeerium on koostanud infomaterjali „Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?“, mis on mõeldud erivajadusega lapse vanemale. Materjali eesmärk on toetada erivajadusega lapse vanemat ning lihtsustada abi leidmist. Samuti on siin ülevaatlik info spetsialistidele – ülevaade erinevate asutuste rollidest peredele sobivaima toe ja abi leidmisel.

Infomaterjali leiab ka erivajadusega laste tugisüsteemi reformi veebilehel https://sm.ee/erivajadusega-laste-tugisusteemi-reform-0